Tretorget

Design / Web

Tretorget er en pådriver for innovasjon og resultater innen skog- og trenæringene. De bidrar med utvikling av ny virksomhet og forbedring av resultater i eksisterende virksomhet. Vi har utarbeidet logo og profil for Tretorget samt webside. Bilder av de ansatte har ble tatt i samarbeid med fotograf Jens Haugen.

www.tretorget.no